Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «nikos kimberopoulos»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
nikos kimberopoulos
Αν το Διδακτορικό σου δίδει 5 χρόνια + στο μισθολόγιο το ίδιο θα πρέπει να γίνεται για κάποιον που έχει 3 ή τρία μεταπτυχιακά συναφή με το αντικείμενο εργασίας