Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Υπο μετανάστευση»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Υπο μετανάστευση
Aν θέλετε να μην μεταναστεύσει και το υπόλοιπο 50% των νέων υψηλοπροσοντούχων (κάτοχοι μεταπτυχιακών, διδακτορικών, 2ων πτυχίων κλπ) από το δημόσιο, εφαρμόστε την διάταξη και στην εκπαίδευση, αλλά φυσικά δεν θα το κάνετε γιατί μια ζωή το κριτήριό σας ήταν η προστασία των μετριοτήτων