Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΠΑΝΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΠΑΝΟΣ
Εφόσον κάποιος έχει διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ ως υπάλληλος π.χ. ΔΕ κι έχει ανώτερα προσόντα π.χ. είναι ΠΕ ή απέκτησε μεταπτυχιακό, θα πρέπει η Διοίκηση να του δώσει το δικαίωμα να προσφέρει τις γνώσεις του και τις ικανότητές του άμεσα. Κι όχι να πρέπει να περιμένει 8 ολόκληρα χρόνια, για να κάνει μετάταξη στον ανώτερο κλάδο. Δε χάνει έτσι το Δημόσιο (κι οι πολίτες έμμεσα), που τον χρησιμοποιεί σε θέση υποδιέστερη από αυτήν που θα έπρεπε; Δώστε το δικαίωμα της άμεσης μετάταξης, της κρίσης και αξιολόγησης σε όλους, ανάλογα με τα πτυχία που διαθέτουν κι όχι με αυτά που προσλήφθηκαν. Μπορεί να «χάσει» λίγα χρήματα το κράτος από το επιπλέον βαθμολογικό/μισθολογικό κόστος, αλλά θα ΚΕΡΔΙΣΕΙ διπλά από το όφελος της αξιοποίησης τέποιων στελεχών σε διευθυντικές θέσεις.
 
 
ΠΑΝΟΣ
Γιατί δεν λαμβάνεται ως παράδειγμα το τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα σήμερα; Μήπως οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι πελάτες; Είναι όμως ψηφοφόροι.