Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δημήτρης Τ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δημήτρης Τ.
1. Στα κριτήρια επιλογής, για όλες τις θέσεις ευθύνης και για τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να υπάρχει με αυξημένη βαρύτητα γραπτή εξέταση από το ΑΣΕΠ. Είναι το μόνο πραγματικά αξιοκρατικό κριτήριο. Το περιεχόμενο της εξέτασης να είναι γενικό σαν αυτόν που ήδη έχει διενεργήσει το ΑΣΕΠ για απόκτηση μορίων για πρόσληψη στο Δημόσιο. Γιατί απαραίτητα είναι τα πτυχία κλπ, αλλά θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει και στοιχειώδεις γνώσεις της πραγματικότητας και αντίληψη που να μπορεί να «μοιράσει δύο γαϊδουριών άχυρα». Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να κάνετε μια επεξεργασία των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σε σχέση με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων.2. Ο συνδυασμός των παραγράφων 7 και 8 δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης των ημετέρων, δήθεν προσωρινά, χωρίς κανένα κριτήριο. Γιατί να προχωρήσει σε διαδικασίες ο κάθε υπουργός ή διοικητής αφού μπορεί να τοποθετήσει τους «δικούς του»; Όσοι τώρα υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, προσωρινά τοποθετήθηκαν, το πολύ για ένα χρόνο έλεγε ο νόμος, αλλά διανύουν ήδη τον τρίτο χρόνο!!! Μην αφήνετε πονηρά παραθυράκια γιατί δεν θα πείσετε κανένα για τις αγαθές προθέσεις σας.
 
 
Δημήτρης Τ.
Τι χρειάζεται αυτό το άρθρο; Σε τι πραγματικά αποσκοπεί; Νομίζετε ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τις «πολιτικές» κουτοπονηριές; Ή νομίζετε ότι δεν έχει καμία επίπτωση στην κοινή γνώμη, η απροκάλυπτη επαναφορά, διατήρηση και ενίσχυση του κομματισμού στη Δημόσια Διοίκηση; Αν αυτό νομίζετε, Θα φανεί στο «χειροκρότημα».Αν θέλετε κάτι να προσφέρετε και κάτι να γίνει, δρομολογείστε άμεσα την καθολική εφαρμογή, χωρίς εξαιρέσεις, του Νόμου 3839/2010 με προσθήκη την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των μορίων όλων των υποψηφίων και το δικαίωμα ένστασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στις γραπτές εξετάσεις.Μπορείτε να αλλάξετε τη βαρύτητα της προϋπηρεσίας, χάριν των νεότερων, και από 30 να γίνουν 20 τα έτη που μοριοδοτούνται.Μην αφήνετε το περιθώριο της προσωρινής τοποθέτησης. Δεν πείθετε κανένα. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού!Διαβάζοντας όλα τα σχόλια διαπίστωσα ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία ο καθένας, ως φαίνεται, υποστηρίζει τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει. Γι αυτό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ, ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!! Όποιος δεν πιάνει τη βάση, ανεξαρτήτως άλλων προσόντων, να αποκλείεται.Προσυπογράφω τα σχόλια του Ι.Ι. και του Ι.Α..