Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Άρης Χατζής»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Άρης Χατζής
Ελπίζω μόνο αυτό το νομοσχέδιο να ισχύσει και για τους διευθυντές σχολείων, τους σχολικούς σύμβουλους και τους διευθυντές εκπαίδευσης.Πρέπει η παραγωγική ηλικία να αναλάβει τις θέσεις ευθύνης.