Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «K.P.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
K.P.
Η οποιαδήποτε αξιολόγηση γίνει από εδώ και πέρα πρέπει να είναι αντικειμενική για να αποφύγουμε τις παθογένειες του παρελθόντος και της υπάρχουσας διοίκησης σε όλες τα επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνεται από εξωτερικό αξιολογητή ή έστω από αξιολογητές χωρίς άμεση ή έμμεση υπηρεσιακή σχέση με τον αξιολογούμενο. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα να εφαρμοστεί σε εφορίες, νοσοκομεία και σχολεία!