Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Νικος Απ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Νικος Απ.
«Καλημέρα, ήρθα!!!Είμαι πτυχιούχος ΠΕ (φιλόλογος), έχω μεταπτυχιακό και γνωρίζω 2 ξένες γλώσσες. Εργάζομαι στο Τμήμα Προσωπικού. Χθες έκλεισα τα 2 χρόνια δοκιμότητας και είμαι πλέον μόνιμος. Είμαι και του κόμματος!!!!! Όπως καταλαβαίνετε έχω περισσότερα προσόντα από τον τύπο(!) που έχω για προϊστάμενο. Άρα θα πρέπει να πάρω τη θέση του. Είναι και σύννομο! Κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι η απόφαση που θα εκδώσετε είναι παράνομη.» Αυτά και άλλα πολλά θα γίνουν με την εφαρμογή αυτού του εκτρώματος! και δεν θα μπορεί να μιλήσει κανένας από εμάς. Όλες οι κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αντιμετωπίζονται ισότιμα (!), ενώ στην ουσία δεν έγινε κανένα βήμα μέχρι σήμερα προς την ισότιμη αντιμετώπιση των πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ. Υπάρχει διαφοροποίηση τόσο στη βαθμολογική εξέλιξη όσο και στις οργανικές διατάξεις. Αν και το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4009/11 αναφέρει «2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως “Πανεπιστήμια” και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως “Τ.Ε.Ι.”.» οι οργανικές διατάξεις (ακόμα και στους νέους οργανισμούς που εγκρίθηκαν το 2012-13) κάνουν σαφή διαχωρισμό αποκλείοντας από τις θέσεις ευθύνης τους ΤΕ.Πώς είναι δυνατόν σήμερα να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα αν δεν αλλάξουν οι οργανισμοί; Πώς είναι δυνατόν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης υπάλληλοι που το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου τους απέχει κατά πολύ από το αντικείμενο εργασίας τους και μάλιστα χωρίς καμία εμπειρία στη θέση αυτή; Δεν έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένας ελάχιστος χρονικός περιορισμός (5ετία) μετά τη μονιμοποίηση; Πώς είναι δυνατό να κατατάσσονται σε βαθμό Γ υπάλληλοι που μόλις μονιμοποιήθηκαν και να παίρνουν όχι μόνο επίδομα θέσης αλλά και τη μισθολογική διαφορά από την κατάταξή τους στον ανώτερο βαθμό που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη; Πώς είναι δυνατόν προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, μετά τη λήξη της θητείας του, στην περίπτωση που δεν επιλεγεί ή δεν τοποθετηθεί εκ νέου σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, εφόσον συντρέχει υπηρεσιακή ανάγκη και κρίνεται ικανός για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων, να αποσπάται, με αίτησή του ή αυτεπαγγέλτως, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα, διατηρώντας το βαθμό που κατείχε ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και τις αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ανώτερες των ομοιοβάθμων του επιθεωρητών ή ελεγκτών ή ανώτερες της θέσης που κατείχε. Στην περίπτωση που δεν επανακριθεί σημαίνει ότι για την περίοδο που είχε τοποθετηθεί στην παραπάνω θέση κρίθηκε ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ! Πώς είναι λοιπόν ικανός για να αποσπάται σε θέσεις ελεγκτικών σωμάτων ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα; Δεν είναι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ διάταξη; Κάποιοι από εκεί μέσα θέλουν να διατηρήσουν τις σημερινές αποδοχές τους.Έλεος πια!!!! Καμία διαφάνεια, καμία αξιοκρατία!Ελλάδα αμετανόητη….