Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «MARIE»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
MARIE
Τη σκέψη τη βρίσκω σωστή! Χρειάζεται καινούργια πνοή…Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ ικανοί, διορισμένοι με ΑΣΕΠ, που επειδή δεν έχουν τα «απαιτούμενα» χρόνια υπηρεσίας, πρέπει να περιμένουν την τοποθέτησή τους στη θέση του προισταμένου, με αποτέλεσμα η διοίκηση να ‘ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ’ τις υπηρεσίες τους από τη θέση ευθύνης. Η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται νέο αίμα και ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ!