Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γιάννης Γεωργιαδης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γιάννης Γεωργιαδης
Υπάρχει το εξής πρόβλημα με την κατηγορία των αποσπασμένων υπαλλήλων:Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ 559 τα μόρια μετακίνησης προκύπτουν κυρίως από την ομοεδρικότητα του φορεα προέλευσης και φορέα μετακίνησης. Επειδή σε άλλη εγκύκλιο φορέας προέλευσης θεωρούνταν ο φορέας της απόσπασης υπάρχει ο κίνδυνος αποσπασμένοι με μικρής διάρκειας αποσπάσεις χωρίς πρόθεση για μετάταξη να εγκλωβιστούν σε μετακίνηση σε δήμο/περιοχή που δεν επιθυμούσαν να υπηρετήσουν και προέκυψε για κάποιο προσωρινό οικογενειακό λόγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσετε σε δικαώμα της επιλογής του φορέα προέλευσης ανάμεσα σε αυτόν της απόσπασης και αυτόν της οργανικής. Παρόμοια θα πρέπει να κάνετε με το ζήτημα της αξιολόγησης όπου θα είναι κρίμα να αξιολογηθεί υπάλληλος με βάση τα κριτήρια προσωρινής θέσης.