Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κατερίνα Μ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κατερίνα Μ.
Αν θέλουμε η Δημόσια Διοίκηση να αλλάξει πραγματικά, θα πρέπει αυτό το νομοσχέδιο, να είναι ουσιαστικό και να μην αναμασάει κατάλοιπα του παρελθόντος. 1.Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να ορίζονται με νόμο και όχι με προεδρικό διάταγμα και να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο περιβάλλον. 2.Πρέπει να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία στο ιδιωτικό τομέα και να ληφθεί υπόψη και στην επιλογή προϊσταμένων, μόνο έτσι θα ανανεωθεί και θα εκσυγχρονισθεί η Δημόσια Διοίκηση. Χρειαζόμαστε την κουλτούρα του ιδιωτικού τομέα για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τον Πολίτη. Είμαι Δημόσιος Υπάλληλος και ντρέπομαι για το επίπεδο εξυπηρέτησης σχεδόν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Άλλωστε η αρχή της ισότητας θα πρέπει να εφαρμοσθεί και για τους δημοσίους υπαλλήλους με προϋπηρεσία από τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί οι Δημόσιοι Υπάλληλοι με προϋπηρεσία μόνο στο Δημόσιο είναι «ανώτεροι» υπάλληλοι από τους άλλους! 3.Επίσης θα ήθελα να επισημάνω να υπάρχει πρόβλεψη το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου Νόμου να είναι ακριβώς το ίδιο με το πεδίο εφαρμογής του Ν.4024, όλοι οι φορείς που περιλαμβάνονται στον Ν4024. Διότι ακόμα και τώρα εν έτη 2013 υπάρχουν φορείς που θέλουν να έχουν το δικό τους «βιλαέτι» όσον αφορά τις τοποθετήσεις προϊσταμένων. 4.Τέλος σχετικά με τις αναρρωτικές, θα πρέπει να εφαρμοσθεί η αρχή της εμπιστοσύνης. Ο πονηρός υπάλληλος και αυτός που θέλει να τεμπελιάζει, θα βρίσκει τους γιατρούς και θα παίρνει τις αναρρωτικές. Τελικά θα την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι, με ταλαιπωρία και με χαμένες εργατοώρες στις ουρές των ιατρείων και στις πρωτοβάθμιες επιτροπές.Προτείνω Υπεύθυνη Δήλωση και εντατικοποίηση των δειγματολειπτικών ελέγχων.