Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κατερίνα Μπαχτσεβάνη»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κατερίνα Μπαχτσεβάνη
Ορθώς ο νομοθέτης έθεσε το θέμα των τυπικών προσόντων και όρισε μόρια για αυτά, αλλά παρέλειψε κάτι ουσιαστικό: τη συνάφεια των τυπικών προσόντων με τη θέση που κατέχει ο υπάλληλος ή αυτή που πρόκειται να αναλάβει. Αν ένας υπάλληλος τεθεί σε κινητικότητα, ενώ ασκούσε τις δείνα αρμοδιότητες, αν του ζητηθεί να κάνει κάτι άλλο, θα αναλάβει μεν τα καθήκοντα, θα ισχυριστεί δε ότι δεν ξέρει το αντικείμενο. Έτσι, εκκολάπτεται το σύστημα των «κακομαθημένων» του ελληνικού δημοσίου, όπως μας έχει αποδείξει η πρόσφατη εμπειρεία π.χ. του Ο.Σ.Ε.. Πρέπει να κριθεί η καταλληλότητα των υπαλλήλων μέσω συνεντεύξεων από μια αμερόληπτη υπηρεσία, η οποία θα αποτελείται από στελέχη αντίστοιχων ειδικοτήτων με εκείνες των υπαλλήλων που υπάγονται σε καθεστώς κινητικότητας.Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι ότι η προϋπηρεσία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα όταν η θέση του υπαλλήλου είναι αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα του. Όταν είναι άσχετοι οι τίτλοι σπουδών του, δυστυχώς είναι διακοσμητικά στοιχεία και δεν ωφελούν την υπηρεσία του. Ίσως θα πρέπει να κριθούν αυτοί οι υπάλληλοι μετά από αίτησή τους για κάλυψη άλλης κενής θέσης αντίστοιχης ειδικότητας.Επίσης, τί θα γίνει με τις φωτογραφικές προκηρύξεις; Θα δημιουργούνται επίπλαστες ανάγκες σε οργανισμούς και υπηρεσίες μόνο και μόνο για να μη διαταραχθεί το νοσηρό καθεστώς μέσα στο οποίο ευδοκιμούν κάθε είδους παράνομες πράξεις και αλληλοκαλύψεις;