Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Χρήστος Μαλέας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Χρήστος Μαλέας
Καμία απόλυση για κανέναν ΑΣΕΠίτη!Μετάθεση των επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε άλλο φορέα σε περίπτωση που ο φορέας στον οποίο εργάζονταν μέχρι χτες κλείνει.