Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κωνσταντίνος Σιμ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κωνσταντίνος Σιμ
Καλά το μέγιστο πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης είναι οι αναρρωτικές άδειες και αφιερώνονται 7 από τα 19 άρθρα του νόμου σε αυτές; Θα είχε ενδιαφέρον μια μελέτη που θα συνέκρινε τις αναρρωτικές άδειες που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις αντίστοιχες που λαμβάνουν υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα και να εξομοιωθούν με αυτές του δημοσίου, και οχι το αντίθετο.Ας σταματήσουμε επιτέλους αυτόν τον πελατειακό τρόπο νομοθεσίας.Έλεος πιά.