Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π.
Στην παράγραφο 3γ, 3δ πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται νοσηλεία καιχειρουργική επέμβαση και σε ιδιωτικη κλινική.