Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γκαραγκούνης Βασίλης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γκαραγκούνης Βασίλης
Το κυριότερο θέμα δυστυχώς δεν συζητείται: η κατάργηση της μονιμότητας. Επίσης δεν συζητείται ούτε καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός ΔΥ, ούτε και οι χώροι που πρέπει να καλύπτει η διοίκηση. Χωρίς αυτά, κατά τη γνώμη μου, κάθε συζήτηση είναι χάσιμο χρόνου.