Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης
Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο α, ορίζεται η γενική έννοια του ταξιδιού αναψυχής, προστίθεται όμως το «ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά».Είναι προφανές ότι ο αυστηρός αυτός περιορισμός της έννοιας αναψυχής δεν συνάδει με την κοινή έννοια της αναψυχής, διότι τι άλλο μπορεί να είναι εκτός από αναψυχή, η άθληση, η συμμετοχή σε ναυταθλητικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή ακόμη και η εκπαίδευση στον ναυταθλητισμό.Οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αποσκοπούν παρά μόνο στην αναψυχή, τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και τη διάδοση του ναυταθλητισμού. Επιπλέον στο ίδιο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο α περίπτωση V, δίδεται ο ορισμός του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής και μεταξύ άλλων αναφέρεται:«Είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά δια την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς…»Με τον αυστηρό όμως περιορισμό της έννοιας του ταξιδιού αναψυχής, όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο α, ούτε τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες. Επομένως κάπου αλλού αποβλέπει ή κάτι άλλο θέλει να εμποδίσει το σχέδιο νόμου. Κατόπιν αυτών τίθενται τα εξής ζητήματα: 1. Ο συντάκτης του σχεδίου νόμου οφείλει να λάβει υπ’ όψιν ότι εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχει στον ΕΟΤ σχέδιο ανάπτυξης του ναυταθλητικού τουρισμού.Για τον σκοπό αυτόν:Α. Καθιερώθηκε και υποστηρίχθηκε επί πενήντα χρόνια από την Πολιτεία το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Το Ράλλυ Αιγαίου αποβλέπει αφενός μεν στην προβολή της Ελλάδος ως χώρας θαλασσίου και ναυταθλητικού τουρισμού και αφετέρου στη συμμετοχή ξένων στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες, είτε με ιδιόκτητα σκάφη, είτε με ναυλωμένα επαγγελματικά σκάφη, όπως τούτο έχει συμβεί επανειλημμένως.Β. Για τον ίδιο σκοπό διοργανώθηκαν μέχρι σήμερα, από τον ίδιο Όμιλο, πέντε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης με συμμετοχές ακόμη και αρχηγών κρατών (Βασιλεύς Ισπανίας, Βασιλεύς Νορβηγίας) και αρκετές εξ αυτών με ναυλωμένα ιστιοπλοϊκά σκάφη.Γ. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο ΠΟΙΑΘ διοργανώνει ένα συνδυασμό ναυταθλητικών αγώνων με περιήγηση στα νησιά, αποκλειστικά ξένων τουριστών με μεγάλη επιτυχία (“ODYSSEY RACE” κλπ). Στο ίδιο πνεύμα διοργανώθηκαν στη συνέχεια και πολλές άλλες τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ιστιοπλόων τουριστών (Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου, Aegean Regatta, Rodos Cup, Blue Cup κλπ)Δ. Παράλληλα σε συνεργασία με τον ΕΟΤ έχουν οργανωθεί πολλές ημερίδες σε διεθνή συνέδρια για την προώθηση του ναυταθλητικού τουρισμού.Ε. Οι ανταγωνίστριές μας στον τουρισμό χώρες και ιδιαίτερα η γειτονική Τουρκία διοργανώνει κατ’ έτος πολλούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες με συμμετοχή ξένων με ναυλωμένα σκάφη, με εκπληκτικά αποτελέσματα (Marmaris Race Week, Lorima Race, Aegean Yachting Rally κλπ) Επομένως ο αποκλεισμός από τις ναυλώσεις των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών σκαφών για συμμετοχή σε αγώνες θα έχει ολέθριες συνέπειες και θα ακυρώσει προσπάθειες πολλών ετών.Εξ άλλου το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπει στο άρθρο 19 παράγραφος 2, τη δυνατότητα εφοδιασμού του σκάφους με άδεια ερασιτεχνικής αλιείας προκειμένου οι επιβάτες να επιδίδονται στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας και στο ίδιο άρθρο παράγραφος 3 προβλέπει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται καταδύσεις κλπ. Δηλαδή επιτρέπεται ο αλιευτικός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός αλλά αποκλείεται ο ναυταθλητικός τουρισμός!!! 2. Καθ’ όσον αφορά στην απαγόρευση ναύλωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εάν οι αρμόδιοι θεωρούν ότι με τη ναύλωση των σκαφών για εκπαιδευτικούς σκοπούς καταστρατηγείται το πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας δια της οποίας χορηγούνται διάφορα πλεονεκτήματα στα σκάφη που ασχολούνται με τουρισμό (απαλλαγή φορολογίας, μειωμένο ΦΠΑ, ελάχιστο όριο ναύλωσης κλπ), τότε ας αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα με την προσθήκη κάποιων διατάξεων όπως επί παραδείγματι προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7, εδάφια α, β και γ.3. Τέλος θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να προστεθεί στο άρθρο 1 παράγραφος 1, εδάφιο με τον ορισμό του ναυταθλητικού σκάφους, για το οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 13 χωρίς όμως να έχει προηγηθεί σχετικός ορισμός. Κατόπιν αυτών σας παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας, προκειμένου να τροποποιηθούν οι επίμαχες διατάξεις που δημιουργούνε ανάσχεση στην προσπάθεια όλων μας για την ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού και του ναυταθλητισμού.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης
Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής αποκλειόμενης της ναύλωσης τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών».Στο άρθρο αυτό παρατηρούμε ότι προστίθεται πέραν των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και η απαγόρευση ναύλωσης για εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Δηλαδή η θαλάσσια εκδρομή δεν θεωρείται αναψυχή.
 
 
Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης
Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αναφέρεται: «Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής αποκλειόμενης της ναύλωσής του για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών». Παρατηρούμε ότι προστίθεται πέραν των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και η απαγόρευση ναύλωσης για εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Δηλαδή η θαλάσσια εκδρομή δεν θεωρείται αναψυχή.