Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δ. Κουναλάκης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δ. Κουναλάκης
Παράγραφος 1: Είναι δυνατόν οι γιατροί να βεβαιώνουν εάν ο ασθενής έχει ασφαλιστική ικανότητα; Τηρούν οι γιατροί αρχείο με δεδομένα που να βεβαιώνουν ασφαλιστική ικανότητα; Μήπως το 2013 θα έπρεπε τα ασφαλιστικά ταμεία να μπορούν να ξέρουν πόσα άμεσα και έμμεσα μέλη έχουν κάλυψη για περίθαλψη; Παράγραφος 2: Σε μεταγενέστερο νόμο του ΠΔ 121/2008 δίδεται η δυνατότητα αντιγραφής συνταγής βάση γνωμάτευσης ιατρού άλλης ειδικότητας. Με την διατύπωση αυτή, το καταργείτε αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, κανένας άλλος γιατρός δεν μπορεί να συνταγογραφήσει βάση γνωμάτευσης. Ορίζοντας τον συνταγογράφο ιατρό αποκλειστικά υπεύθυνο, επιτρέπετε την άρνηση της συνταγογράφησης για φάρμακα που ο συνταογογράφος δεν έχει εμπειρία από την χρήση τους και την παραπομπή του ασθενή σε αυτόν που τα συνέστησε. Παράγραφος 5 & 6: Είναι παράγραφοι που αφορούν τους φαρμακοποιούς και θα έπρεπε να βρίσκονται στο 1ο άρθρο. Παράγραφος 7: Είναι δυνατόν να απαγορεύεται και να τιμωρείται η μη καταχώρηση των φαρμάκων των συνταγών που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά; Τι στόχο έχει αυτό; Λείπει μόνο «η βαθειά κυανή μελάνη» στην χειρόγραφη καταχώρηση. Είναι δυνατόν στην Ινδία να δίνουνε smartcard αντί για βιβλιάριο και στην Ελλάδα το 2013 να απαιτείται η χειρόγραφη καταχώρηση της ηλεκτρονικής συνταγής;;;;
 
 
Δ. Κουναλάκης
Είναι δυνατόν να μπαίνει σε πίνακα επιλαχόντων ένας γιατρός με περισσότερα προσόντα και εξειδίκευση στο αντικείμενο και να προτιμάται ένας επικουρικός ιατρός που μπορεί να έχει μόνο την εξειδίκευση; Είναι αξιοκρατία στις προσλήψεις αυτό; Με δεδομένο τον τίτλο του παρόντος σχεδίου νόμου, μπορεί να θεωρηθεί ποινή για όποιον έχει τα προσόντα αλλά δεν εργάζεται ως επικουρικός την παρούσα χρονική στιγμή που αναμένονται προσλήψεις στις ΜΕΘ;
 
 
Δ. Κουναλάκης
Γιατί δεν υπάρχει καμιά ποινή όταν ο φαρμακοποιός παραδίδει φάρμακα με απλή (εκτός ΕΟΠΥΥ) συνταγή στον ασφαλισμένο και δεν σφραγίζει το κουπόνι του φαρμάκου όπως ορίζει η σχετική υπουργική απόφαση (545/Β/2012) που έχει αναρτήσει και ο ΕΟΦ. Γιατί δεν υπάρχει καμιά ποινή για την περίπτωση που φαρμακοποιός χορηγήσει χωρίς ιατρική συνταγή φάρμακα που δεν ανήκουν στην χρόνια φαρμακευτική αγωγή του ασθενή και που απαιτείται ιατρική συνταγή για την χορήγηση τους; Με αυτό τον τρόπο δεν βρέθηκε να γίνονται και παράλληλες εξαγωγές; Γιατί δεν προβλέπεται ποινή για την χρήση του λεγόμενου «βιβλιαρίου κουπονιών δανεισμένων φαρμάκων» που έχουν πολλοί φαρμακοποιοί; Προβλέπεται και από που να διατηρεί κουπόνια ο φαρμακοποιός από φάρμακα που έχει δώσει σε ασθενή;
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: