Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ
Η προτεινόμενη ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ επιχειρείται εκτός του προαναγγελθέντος πλαισίου συντεταγμένης αξιολόγησης του συνόλου των ερευνητικών δομών που σκοπό φέρεται να έχει την ορθολογική αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας. Είναι λοιπόν αναμενόμενο η συγχώνευση των δύο ερευνητικών κέντρων έτσι όπως επιχειρείται στην παρούσα χρονική συγκυρία να εμπνέει σοβαρές ανησυχίες σε σχέση μ τη βιωσιμότητα του νέου σχήματος. Οι τοποθετήσεις της ερευνητικής κοινότητας στη δημόσια διαβούλευση περιγράφουν αναλυτικά την πιθανότητα η συγχώνευση να βλάψει ανεπανόρθωτα το ερευνητικό γίγνεσθαι σε δυο από τους πλέον καταξιωμένους διεθνώς ερευνητικούς φορείς της χώρας. Αναφορικά με τις επιμέρους διατάξεις πιστεύω ότι, 1) δεν υπάρχει πραγματικά ανάγκη αλλαγής της ονομασίας «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» (ΕΙΕ) σε « Ε.Ι.Ε. – Ίδρυμα Ερευνών-Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών», 2) πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη η κρατική επιχορήγηση να μπορεί να καλύπτει τις ανελαστικές δαπάνες του νέου Κέντρου – ως προς αυτό η διαφοροποίηση από την περίπτωση ΚΕΤΑΘ-ΕΚΕΤΑ προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, 3) η σύνθεση του ΔΣ του νέου Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνη με το ν1514 και, 4) τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συναδέλφων που υποχρεούνται σε αλλαγή εργασιακού καθεστώτος πρέπει να διασφαλιστούν. Μιχαήλ Ν. Αλέξης Ερευνητής ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ