Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Γιατί η Βουλή πρέπει να ασχολείται με εκτελεστικές αρμοδιότητες;Τί σχέση έχει η διάταξη αυτή με το θέμα του νομοσχεδίου;;
 
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.Πώς θα εκπληρώσει αυτή την αρμοδιότητα χωρίς πρόσθετη αμοιβή του εμπλεκόμενου προσωπικού της;
 
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Γιατί πρέπει να υπάρχει Υπουργός για τα θέματα αυτά και να μην εκχωρηθούν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην ΕΕΤΤ;
 
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Γιατί χρειάζονται αυτές οι Επιτροπές όταν το έργο τους μπορεί να διεκπεραιωθεί από την ΕΕΤΤ σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς;