Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Σταύρος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Σταύρος
Διαμαρτύρομαι εντόνως για το άρθρο 11 διότι θεωρώ ότι το ίδρυμα παιδικής μέριμνας Ρόδου θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο για να προσστατεύσει παιδικές ψυχές οι οποίες χρήζουν αγάπης και φροντίδας.Γνωρίζω ότι οι υπάρχουσες συνθήκες και τα πρόσωπα διαχείρισης του κέντρου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουν στα παιδιά αγάπη , φροντίδα , στέγη και μέριμνα.Προτείνω λοιπόν να μη γίνει συγχώνευση με άλλα ιδρύματα της περιοχής.
 
 
Σταύρος
Η ηλεκτρονική μηχανογράφηση πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο τομέα και για κάθε παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από προισταμένους/διευθυντές. Εξωτερικός έλεγχος των εσωτερικών ελέγχων θα πρέπει να διενεργείται από υπαλλήλους των ίδιων υπηρεσιών από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της χώρας ώστε να πάψει πλέον το ρουσφέτι.
 
 
Σταύρος
H έρευνα πολλές φορές σταματά στα συρτάρια των ερευνητών και τα αποτελέσματά της δεν επεκτείνονται σε πρακτικές εφαρμογές.θα πρέπει να βρεθούν τα κανάλια εκείνα επικοινωνίας με την βάση ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση ερευνητικών ερωτημάτων-προβλημάτων αλλά και διάχυση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.Από ότι φαίνεται η αγροτική έρευνα δεν αποτελεί προτεραιότητα καθώς δεν υπάρχει και αγροτική στρατηγική. Σε μια χώρα και μια περίοδο που πρέπει να δείξουμε πρωτογενές πλεόνασμα εμείς αιθεροβατούμε μακριά από την πρωτογενή παραγωγή, αφήνουμε το ρόλο των γεωργικών εφαρμογών (extensions) να τον επιτελούν οι ιδιωτικές εταιρείες και απαξιώνουμε και αποδυναμώνουμε τις κρατικές υποδομές των υπουργείων (Διευθύνσεις Γεωργίας) και των περιφερειών κρίνοντας τες αντιπαραγωγικές, όταν οι ίδιοι δεν τους δίνουμε αντικείμενο για να παράγουν.