Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Σωματείο εργαζομένων Προνοιακών Ιδρυμάτων Νομού Φλώρινας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Σωματείο εργαζομένων Προνοιακών Ιδρυμάτων Νομού Φλώρινας
Στη & 1 του άρθρου 11 αναφέρεται ότι τα νεα ν.π.δ.δ εδρεύουν στην αντίστοιχη έδρα κάθε περιφέρειας. Στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει μια Μ.Κ.Φ η οποία βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Ως εκ τούτου η έδρα του ν.π.δ.δ θεωρούμε πρακτικό, χρήσιμο και αποτελεσματικό να βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.