Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κωνσταντίνα»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κωνσταντίνα
Δεν θέλουμε ανοικτή αγορά τις Κυριακές.Εκείνη τη μέρα επιθυμούμε να λατρεύουμε το Κύριο μας Ιησού Χριστό και να ξεκουραζόμαστε.Εξ άλλου τόσο μας περίσσευσαν τα χρήματα και δεν μας φτάνουν οι υπόλοιπες μέρες για τις αγορές μας;
 
 
Κωνσταντίνα
Εργάζομαι σε υπο συγχώνευση φορέα του δημοσίου στον οποίο διορίστηκα μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ απολύτως αξιοκρατικά. Είμαι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και μεταπτυχιακού, τεσσάρων ξένων γλωσσών και αρκετών μετεκπαιδεύσεων στο εξωτερικό. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση. Αναρωτιέμαι γιατί αντιμετωπιζόμαστε ως εργαζόμενοι κατώτερης κατηγορίας σε αντίθεση με όλους αυτούς που μπήκαν από τα παράθυρα και τώρα κατέχουν τη θέση των προνομιούχων δημοσίων υπαλλήλων? Το άρθρο 15 αναφέρει την «μεταφορά εργαζομένων σε άλλα ΝΠΙΔ»Πρόκειται για την απόλυτη κοροιδία! Ποια ΝΠΙΔ θα δεχτούν τη μεταφορά τόσων εργαζομένων που θα «περισσέψουν»? Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης των υπαλλήλων στο στενό δημόσιο τομέα ή σε άλλα νπδδ. Διαφορετικά έχει ανοίξει ορθάνοιχτο το παράθυρο της απόλυσης!
 
 
Κωνσταντίνα
Τόσο πολύ περίσσευσαν τα χρήματα μας,ώστε δεν μας αρκούν τόσες μέρες ανοικτης αγοράς,αλλά χρειάζεται να ψωνίζουμε και την Κυριακή;Δεν θέλουμε ανοικτή αγορά τις Κυριακές.Φτάνει η αποδόμηση!!!
 
 
Κωνσταντίνα
Δεν γίνεται να τα ισοπεδώσουμε όλα. Έχετε να κάνετε με ανθρώπους και όχι με μηχανές. Την Κυριακή δεν πρέπει να ανοίγουν τα μαγαζιά.