Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δημήτριος Τζούλιας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δημήτριος Τζούλιας
Πιστεύω ότι πάλι συνεχίζουμε το ίδιο λάθος. Κανένα Υπουργείο και κανένας Υπουργός δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ένα φορέα «σφραγίδα», γιατί απλά ποτέ δεν υπήρξε καταγραφή και καταμέτρηση, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, πόσες εργατοώρες απασχολήθηκε και τι έργο παρήγαγε ο κάθε εργαζόμενος.Γιατί για παράδειγμα να καταργηθεί η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» και να μην απολυθούν πέντε υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, που μετά από δύο χρόνια δεν γνωρίζουν το νόμο του «Καλλικράτη»;Γιατί, στα Υπουργεία κυρίως, να υπάρχει ένας υπάλληλος για ένα αντικείμενο, που μπορεί να σημαίνει πέντε ώρες πραγματικής εργασίας το μήνα;Συνεπώς, αν πράγματι θέλουμε να βάλουμε κάποια σειρά στο λεγόμενο Δημόσιο, από αλλού θα πρέπει να ξεκινήσουμε.Πρώτα θα αποφασίσουμε τι θέλουμε να είναι Δημόσιο και να το ιεραρχήσουμε. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα.Σίγουρα βιαζόμαστε να πάρουμε τη «δόση». Όποιος όμως βιάζεται σκοντάφτει!Κατά την ταπεινή μου άποψη μόνο ο τομέας της εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να έχει Δημόσιο χαρακτήρα. Όλοι οι άλλοι τομείς θα πρέπει να λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.Επίσης, το Δημόσιο θα πρέπει να διαθέτει μόνο τους απαραίτητους εποπτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 
 
Δημήτριος Τζούλιας
Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι είναι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών και όλων των υπαλλήλων του φορέα τους.Ερώτημα που το θεωρώ πολύ σημαντικό.Πως διασφαλίζεται ότι τα επιχειρησιακά σχέδια που θα καταρτίζουν οι αιρετοί των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκτός από τους υποχρεωτικά περιλαμβανόμενους συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους (άρθρο 7, παράγραφος 4 του σχεδίου Π.Δ.), θα βρίσκονται μέσα στα όρια του εφικτού, ώστε να διασφαλίζονται και οι υπάλληλοι που θα κληθούν να τα υλοποιήσουν ;
 
 
Δημήτριος Τζούλιας
1. Επειδή πολλές φορές τα παραστατικά απευθύνονται σε υπηρεσίες και δεν συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί χώρος για την πρωτοκόλληση του παραστατικού.2. Επίσης σκόπιμη είναι και η αναγραφή της ώρας έκδοσης του παραστατικού.3. Αν υπάρχει λόγος, συσχετισμός με άλλα παραστατικά.
 
 
Δημήτριος Τζούλιας
Προσπαθώντας να βοηθήσω στο εγχείρημα, σημειώνω τα παρακάτω: 1. Πως θα αξιολογούνται οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν τρέχοντα αντικείμενα εργασίας, για τα οποία δεν χρειάζεται να καταρτισθεί επιχειρησιακό σχέδιο και τα οποία για πολλές υπηρεσιακές μονάδες αποτελούν το κύριο αντικείμενο εργασίας τους π.χ. τμήματα προσωπικού ;2. Πως θα αξιολογούνται οι υπάλληλοι που για διάφορους λόγους (έλλειψη προσωπικού, φόρτος εργασίας, κ.λ.π.), απασχολούνται σε αντικείμενα εργασίας άλλου τμήματος ή και άλλης υπηρεσίας (π.χ. διενέργεια Ε.Δ.Ε., κ.λ.π.), από αυτήν που είναι τοποθετημένοι οργανικά ; Φοβάμαι πως η προσπάθεια θα οδηγήσει σε υπαλλήλους παρατηρητές – διεκπεραιωτές.
 
 
Δημήτριος Τζούλιας
Ένα μόνο γενικό σχόλιο..Ο τρόπος επεξεργασίας, διαβούλευσης και εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», απέδειξε ότι η διαδικασία της νομοθέτησης που ακολουθείται, θα πρέπει να είναι ακριβώς η αντίστροφη.Συγκεκριμένα:α) Συγκέντρωση προτάσεων, υπηρεσιακών ή άλλων αρμόδιων παραγόντων,από τη βάση της διοικητικής πυραμίδας και προώθηση με ανάλογες παρατηρήσεις ή προτάσεις προς τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια με την ίδια διαδικασία.β) Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις των αρμόδιων στα μεσαία κλιμάκια της πυραμίδας με τους αρμόδιους στα αντίστοιχα ανώτερα.γ) Επεξεργασία των δεδομένων και τελική εισήγηση από τα ανώτατα κλιμάκια, με δεδομένη την ενσωμάτωση εξειδικευμένων ρυθμίσεων, αν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: