Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΤΑΥΡΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΤΑΥΡΟΣ
Για το προσωπικό Ορισμένου Χρόνου που είναι σε αυτά τα ΝΠΙΔ θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους ως «πραγματική δημόσια προϋπηρεσία» για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ
και συνετέλεσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη έκτη τα έργα αυτού, α εποίησε και κατεπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων ων εποιησε.3και ευλογησεν ο Θεός και ηγιασεν αυτην’οτι εν αυτή κατεπαυσεν από πάντων των έργων αυτού, ων ηρξατο ο Θεός ποιείσαι.(Γένεσης Κεφ. Β’ στ.2,3)
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ
Στο 2.β αναφέρετε ότι επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων με τοποθέτηση του δοχείου σε άμεση επαφή με την άνω στάθμη του δώματος και τοποθέτηση του συλλέκτη πάνω από αυτό. Δηλαδή η τοποθέτηση στο δώμα ή στη στέγη, ενός κανονικού ηλιακού με 2 συλλέκτες και δοχείο που βρίσκεται πάνω από τους συλλέκτες επιτρέπεται ή όχι;
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: