Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Άρθρο 05: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Στο συγκεκριμένο άρθρο ο νομοθέτης έχει υποπέσει σε ατόπημα.Το εάν ένας άνθρωπος είναι συνεργάσιμος ή όχι δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, αλλά χαρακτήρα.Το εάν ένας υπάλληλος θέλει να μοιραστεί τις αρμοδιότητες του ή όχι δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, αλλά χαρακτήρα.Εάν η συνεργασία μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου ή διαφορετικού φορέα επιτύχει ή αποτύχει, αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη γνωστική επάρκεια των υπαλλήλων επί του ορισθέντος ζητήματος προς συνεργασία.Η επιτυχία ή η αποτυχία της συνεργασίας ούτως ή άλλως θα αξιολογηθεί από τα κριτήρια του άρθρου 4 του παρόντος ΠΔ. Η ευπρεπής συμπεριφορά έχει να κάνει με την αγωγή του καθενός από εμάς. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, αρκετές περιπτώσεις απρεπούς συμπεριφοράς ακόμα και ενδοϋπηρεσιακά θάφτηκαν, διότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είτε ήταν κάτοχοι πτυχίων, είτε ήταν γνωστοί υψηλών προσώπων, είτε είτε είτε. Αυτό το φαινόμενο δεν πρόκειται να πάψει ποτέ στο δημόσιο βίο και είναι λάθος να εθελοτυφλούμε.Δυστυχώς, ρεαλιστικά ο μόνος τρόπος επισήμανσης απρεπούς συμπεριφοράς υπαλλήλου είναι μέσω των πολιτών.Οι απλές ενυπόγραφες αναφορές των πολιτών στο πρωτόκολλο κάθε υπηρεσίας, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο αξιολόγησης του υπαλλήλου, ίσως συμμορφώσουν κάποιους. Το εδάφιο α του παρόντος άρθρου πρέπει να διαγραφεί, διότι δεν αποσαφηνίζει την έννοια της ικανότητας συνεργασίας, οπότε ευκόλως και απροκάλυπτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπέρ των εκάστοτε ομοϊδεατών (κομματικά κριτήρια) ή/και των αυλοκολάκων (ο περίγυρος του κάθε προϊστάμενου).Το εδάφιο β του παρόντος άρθρου πρέπει να αναδιατυπωθεί, αφού και η έγκαιρη ή μη εξυπηρέτηση του πολίτη πέραν του ότι δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, αξιολογείται από τα κριτήρια του άρθρου 4 του παρόντος ΠΔ.
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Άρθρο 06: ΑΠΟΔΟΣΗ Ειλικρινά, μπορεί ένας να μου υποδείξει μία δημόσια υπηρεσία παγκοσμίως ή μία επιχείρηση παγκοσμίως που να έχει θέσει όλους τους παραπάνω δείκτες, προκειμένου να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των υπαλλήλων της;Ειλικρινά, μπορεί κάποιος να μου υποδείξει επιχείρηση η οποία έθεσε ειδικούς δείκτες μέτρησης του παραγόμενου έργου, για να μπορέσω και ‘γω να καταλάβω περί τίνος πρόκειται; Εάν ο υπάλληλος είναι αποδοτικός ή όχι εύκολα μπορεί να το αξιολογήσει ο χ προϊστάμενος. Ο συνδυασμός είναι απλός.Με τα συγκεκριμένα μέσα, με τον χ βαθμό δυσκολίας του ζητούμενου έργου, με τον χ όγκο εργασιών ρουτίνας του υπαλλήλου, με τη μεσολάβηση ή μη αργιών, το έργο παραδόθηκε μέσα σε χ διάστημα. Άψογος, ικανός, μέτριος, αργός.Εάν πάλι δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί μία εργασία, πρέπει να υποβληθεί εγγράφως τεκμηρίωση και αναλόγως να αξιολογηθεί ο υπάλληλος.Όχι όμως ως αποτυχημένος, αλλά ως προς την ποιότητα και τη χρονική διάρκεια της έρευνας.Ίδιος κανόνας για όλες τις ειδικότητες (γραφείου και εκτός γραφείου)