Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Νίκος Παπαδιονυσίου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Νίκος Παπαδιονυσίου
Πολύ σωστή η αρχή αξιολόγησης. Επιτέλους!Πρέπει όμως ν’ αποκλειστεί κάθε συμμετοχή στις ομάδες αξιολόγησης κομματικών συνδικαλιστών των οποίων την ποιότητα έχουμε μάθει από χρόνια «εκ των ένδω», όχι μόνο με τα τελευταία γνωστά τους κατορθώματα. Με την ίδια λογική πρέπει να εξαιρεθεί συμμετοχή υπαλλήλων, προϊσταμένων, διευθυντών, κλπ, γαλουχημένων στη γνωστή αποδεδειγμένη νοοτροπία και ποιότητα του μέγιστου του σημερινού Ελληνικού Δημοσίου. Τί απομένει;. Τίποτε άλλο από το ότι οι αξιολογήσεις για αρκετά χρόνια, μέχρι να διαμορφωθεί μια νέα γενιά υπαλλήλων κάθε βαθμού, να γίνουν από εξωτερικούς συμβούλους, ελληνικές καθαρά εταιρίες διοίκησης επιχειρήσεων, που υπάρχουν, με δικαίωμα ενδοϋπηρεσιακού veto για το θέμα. Διαφορετικά τα πάντα θα διαμορφωθούν με το ποιο κόμμα θ’ ασκεί διακυβέρνηση, ποιοι συνδικαλιστές κάνουν συνδιοίκηση, πια κομματικά όργανα έχουν προωθηθεί. Δηλαδή χειρότερα απ’ ότι συμβαίνει σήμερα με την αρχαιότητα ή σχεδόν.
 
 
Νίκος Παπαδιονυσίου
Από πολλά χρόνια ήμουν υπέρ της κατάργησης ή και συγχώνευσης όχι μόνο οργανισμών, μονάδων, νομικών προσώπων, κλπ, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εξακολουθώντας να είναι πολυάριθμες, κατάντησαν αναξιόπιστες, ουδέν παράγοντας από χρόνια και ουδέν ανταγωνιστικό μπορούν να παράγουν στο μέλλον, έχοντας χάσει κάθε αξιοπιστία και ικανότητα, έχοντας καταντήσει από ανίκανες κομματικές διοικήσεις και ανάλογες συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις, «μάντρες ψήφων» για όλα τα κόμματα.Από την άλλη γνωρίζω την χαμηλή, ανάλογη ποιότητα μεγάλου ποσοστού πολιτικών και υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων, μη ικανών να πραγματοποιήσουν το εγχείρημα με αξιοπιστία.Συμβουλή μου είναι να αναζητηθούν αξιόπιστοι εξωτερικοί σύμβουλοι αξιολόγησης απ’ ευθείας από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υποργό οικονομικών, που θα τους παραδώσει τη λίστα των επιχειρήσεων- οργανισμών, κλπ. Στόχος τους η αξιολόγησή τους την τελευταία 5ετία. Τι συγκεκριμένο έργο πραγματοποίησαν , ποια η αξία του, ποιο το κόστος του.
 
 
Νίκος Παπαδιονυσίου
Η προστιθέμενη αξία των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων σήμερα είναι από ελάχιστη μέχρι ανύπαρκτη. Αυτό οφείλεται κατά μέγιστο βαθμό στην άρνηση των μεγαλύτερων ειδικά ηλικιών υπαλλήλων να εκσυγχρονιστούν και την ανυπαρξία οποιουδήποτε σοβαρού υπηρεσιακού ελέγχου στους συνδικαλοκρατουμενους χώρους. Οποιαδήποτε προαγωγή τους ή αύξηση αποδοχών θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με τις αντίστοιχες επιδόσεις τους και στον μέγιστο βαθμό. Ο έλεγχος των επιδόσεών τους στον τομέα και γενικά να γίνεται από εξωυπηρεσιακούς παράγοντες, όπως από ανάλογα Ιδρύματα με χρονομελετητές εργασίας και συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο επιδόσεων.Τα πάντα κάθε Υπουργείου και για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, πρέπει να συνδεθούν ηλεκτρονικά.
 
 
Νίκος Παπαδιονυσίου
Πιστεύω ότι η λειτουργία κυβερνητικών κτιρίων σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας στην προσπάθεια αναβάθμισης του κέντρου της πόλης είναι μια υπόθεση χαμένη. Η αναβάθμισή της πρέπει να γίνει με άλλους δραστικούς τρόπους που προς το παρόν αποφεύγονται ή έχουν αποτύχει από δισταγμούς και φόβο για την ανάληψη της ευθύνης.Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την πληρώσει η Δημόσια Διοίκηση.Ο χώρος του Ελληνικού που έχει προταθεί από πολλούς και από χρόνια, προσφέρεται για την δημιουργία ενός διοικητικού πάρκου μεγάλου αριθμού υπουργείων και σε νέα κτήρια κατασκευασμένα για τις ανάγκες καθενός.