Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μαρία Σαραφείδου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μαρία Σαραφείδου
Συμφωνώ πλήρως με την παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.