Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αλέκος Παπαδόπουλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αλέκος Παπαδόπουλος
To Tηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων πρέπει να αναγράφεται σε όλα ανεξαιρέτως τα συσκευασμένα χωρίς εξαιρέσεις. Αν το προϊόν έχει χαλάσει, καθίσταται πιθανώς δηλητηριώδες και επικίνδυνο ανεξάρτητα από το αν είναι χημικό.
 
 
Αλέκος Παπαδόπουλος
H παράγραφος 3 του άρθρου 2 ορίζει κατώτατη ποσοστιαία απόδοση των μισθωμάτων, επί της αντικειμενικής αξίας. Καταργήστε όλες τις προηγούμενες παραγράφους, και κάντε την κατώτατη αυτή απόδοση, μοναδική: Το Δημόσιο μισθώνει με ενοίκιο που αντιστοιχεί στο 4,8% ετησίως της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Όλα τα ενοίκια προσαρμόζονται ανάλογα. Τελεία και παύλα.Όποιος εκμισθωτής επιθυμεί υψηλότερες αποδόσεις, ας βγει στην ιδιωτική αγορά να τις αναζητήσει.Με αυτόν τον τρόπο, απλοποιούνται οι οικονομικές σχέσεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα, αυξάνεται ο βαθμός σταθερότητας του οικονομικού περιβάλλοντος, απλοποιείται και ελέγχεται ευκολότερα και αποδοτικότερα ο δημόσιος προϋπολογισμός και η εκτέλεσή του κατά την διάσταση αυτή.Σε περίπτωση που το Δημόσιο χρειάζεται να μισθώσει κάποιο νέο κτήριο (αν και όπως πολλοί τονίζουν, αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι η μεταφορά υπηρεσιών σε ιδιόκτητα κτήρια), τα κριτήρια επιλογής παύουν να είναι μειοδοτικοί διαγωνισμοί, αλλά εξετάζεται η λειτουργικότητα του κτηρίου, η τοποθεσία του, το κόστος συντήρησης, το πόσο ενεργοβόρο είναι, το τι τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχει. Ο,τι δηλαδή εξετάζει κάθε σοβαρός οργανισμός όταν πρέπει να μισθώσει ένα κτήριο, δινόντας σε αυτά τα στοιχεία βαρύτητα ίση ή και μεγαλύτερη από το ύψος του ενοικίου.
 
 
Αλέκος Παπαδόπουλος
Ευγενής η πρόθεση σε σχέση με το πώς ορίζεται η έννοια του «Καθαρού βάρους», αλλά υπάρχουν προϊόντα για τα οποία δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καταγράφεται το «καθαρό βάρος» έτσι νοούμενο. Παραδείγματος χάριν: φρούτα των οποίων η φλούδα δεν είναι βρώσιμη. Μπορεί και να πωλούνται συσκευασμένα. Πώς θα υπολογίσει ο παραγωγός το «καθαρό βάρος»;
 
 
Αλέκος Παπαδόπουλος
Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 6 αφορά στην ουσία αθέμιτο ανταγωνισμό και δεν έχει θέση στο παρόν νομοσχέδιο.Γιατί να μην μπορεί κάποιος να προσφέρει ως δώρο το προϊόν Β που πωλείται 10 ευρώ μαζί με το προϊόν Α που πωλείται 5 ευρώ, στην τιμή των 5 ευρώ και τα δύο μαζί; Πώς βλάπτεται ο καταναλωτής από αυτό; Αν κάποιος βλάπτεται (αν), είναι οι ανταγωνιστές – εξ ου και το ότι το θέμα αφορά αθέμιτο ανταγωνισμό και πρέπει να εξαλειφθεί.
 
 
Αλέκος Παπαδόπουλος
Α) Έχει δοθεί μάχη τα προηγούμενα χρόνια ώστε οι επιχειρήσεις να αναγράφουν μόνο τις τιμές ΜΕ το ΦΠΑ για τον τελικό καταναλωτή (π.χ. στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες). Είναι εντελώς λαναθσμένο να καταργηθεί αυτό. Για τον ιδιώτη το ΦΠΑ είναι κόστος. Ο επαγγλεματίας ξέρει να αποφορολογεί τις τιμές. Β) Είναι μη-ρεαλιστικό στον Τομέα των Υπηρεσιών να ζητείτε πλήρη κωδικοποιήση και τιμές όλων των υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε ορισμένες απλές περιπτώσεις καταστημάτων λιανικής παροχής υπηρεσιών (π.χ. κομμωτήρια).Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμη και αν ο πελάτης είναι ιδιώτης και όχι επαγγελματίες, δεν είναι εφικτό να τεμαχιοποιήσει κανείς έτσι όλες τις υπηρεσίες. Π.χ. Πώς θα μπορούσε να φτιάξει τιμοκατάλογο υπηρεσιών ένας δικηγόρος;