Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Βασίλης Καραβίτης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Βασίλης Καραβίτης
Ο όρος «διασκορπίσεως του εδάφους» είναι λάθος. Δεν …διασκορπίζεται το έδαφος με τους ανιχνευτές μετάλλων. Ο σωστός όρος είναι «διασκοπήσεως», που σημαίνει ότι το έδαφος εξετάζεται σε βάθος, με μέσα που διαπερνούν την επιφάνεια.
 
 
Βασίλης Καραβίτης
Ο καθηγητής Μαντάνης είναι άκρως ειδικός στο θέμα και οι παρατηρήσεις του πρέπει να ληφθούν σοβαρότατα υπόψιν. Συμφωνώ ότι είναι απολύτως αδύνατο να γίνει πραγματική μέτρηση με την κατ’ όγκον τιμολόγηση. Είναι αδύνατον να μετρηθούν ήέστω να αξιολογηθούν προσεγγιστικά τα κενά μεταξύ τεμαχίων και τα κενά αυτά εξαρτώνται πολύ από την γεωμετρία και τον τρόπο κοπής των κεχωρισμένων τεμαχίων. Στο θέμα της υγρασίας θα ήθελα να προσθέσω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας μάλλον περιέχεται στα ξύλα όταν αυτά είναι πρόσφατα υλοτομημένα, χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα ξήρανσής τους λόγω ύψηλών θερμοκρασιών της ατμόσφαιρας (συνθήκες θέρους). ‘Ομως είναι πιθανόν να μην υπάρχει επάρκεια ξηρών ξύλων και ο πελάτης να είναι διατεθειμένος να προμηθευτεί και προσφάτως υλοτομημένα ξύλα. Πολλοί πελάτες στεγνώνουν τα νωπά κούτσουρα στο τζάκι, τοποθετώντας τα πλησίον της φλόγας.
 
 
Βασίλης Καραβίτης
Κάτι ακόμη: Για άτομα που παραποιούν τα στοιχεία της ταυτότητάς των με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. καταστροφή δακτυλικών γραμμώσεων δια καύσης των ακροδακτύλων) θα πρέπει να μην εξετάζεται η αίτηση παροχής πολιτικού ασύλου.
 
 
Βασίλης Καραβίτης
Η τήρηση των νόμων από τους πολιτικούς προϊσταμένους και τους υφισταμένους τους δημοσίους υπαλλήλους δεν έχει, φαίνεται, θεσμοθετηθεί σε βαθμό που να αποτρέπει την παρανομία. Οι πολιτικοί ορκίζονται να τηρούν τους νόμους (υποθέτω ΟΛΟΥΣ τους νόμους και όχι επιλεκτικά) πριν αναλάβουν υπηρεσία και αμέσως μετά αρχίζουν να τους παραβαίνουν. Ο δράστης ψευδορκίας τιμωρείται αυστηρά. Ο δράστης επιορκίας ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ; Χιλιάδες παραβάσεις νόμων και άλλων νομοθετημάτων διαπράττονται καθημερινώς, εις βάρος πολιτών, από τα όργανα της διοίκησης, χωρίς καμία επίπτωση για τους παρανομούντες. Σε πολλές περιπτώσεις δημόσιοι υάλληλοι αρνούνται να εφαρμώσουν τον νόμο γιατί, άκουσον άκουσον, δεν έχουν εντολή από τους πολιτικούς των προϊσταμένους (Αν θέλετε παραδείγματα ευχαρίστως να σας επίσημάνω)! Αν αυτό είναι γνώρισμα ευνομούμενης χώρας, εγώ είμαι …Κινέζος μανδαρίνος!
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Βασίλης Καραβίτης
Επειδή πολλοί λαθρομετανάστες αποκρύπτουν ή δηλώνουν ψευδή χώρα προέλευσης και στοιχεία ταυτότητας, θα πρέπει αυτοί να αποδείξουν επαρκώς και πέραν αμφισβήτησης τα παραπάνω προκειμένου να εξεταστεί αίτηση παροχής ασύλου. Επίσης πρέπει να παρέχουν επαρκείς και πειστικές πληροφορίες για τους λόγους που διώκονται ή κινδυνεύουν στη χώρα τους. Δεν είναι νοητό να εξετάζονται αιτήσεις παροχής ασύλου χωρίς αποδείξεις της αναγκαιότητας αυτής.