Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ και κύριοι Τεχνικοί Σύμβουλοι – Νομοθέτες, Στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης ζητάτε από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή να λάβει υπ’ όψιν του τα δεδομένα του εκάστοτε συντηρητή, δηλαδή βαθμό απόδοσης λέβητα-καυστήρα κλπ. Με ποιο σύστημα θα πιστοποιούνται αυτές οι μετρήσεις για την ορθότητα – εγκυρότητά τους και πως θα διακριβώνονται τα εν λόγω όργανα μετρήσεων;Επίσης με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η ικανότητα του εκάστοτε συντηρητή να διενεργεί τέτοιου είδους μετρήσεις και να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα; Προτείνω: - Η ανωτέρω διαδικασία μετρήσεων, όσο αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, να περάσει αυστηρά στους Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. και Π.Ε., για όλα τα επίπεδα ισχύος, με ταυτόχρονη δημιουργία βάσης δεδομένων οργάνων μετρήσεων σε κρατικό φορέα με απόδοση μοναδικού αριθμού με ψηφίο ελέγχου σε κάθε διακριβωμένο – πιστοποιημένο όργανο, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται για ορισμένα όργανα μετρήσεων των ηλεκτολόγων μέσω των συλλόγων τους. - Η διακρίβωση – πιστοποίηση των οργάνων να είναι υποχρεωτική και στο πρόγραμμα έκδοσης ΠΕΑ να υπάρχουν αντίστοιχα πεδία για την καταχώριση των αριθμών των εν λόγω οργάνων που χρησιμοποιούνται για την εκάστοτε επιθεώρηση.Χωρίς τη συμπλήρωσή τους και τον on line έλεγχο εγκυρότητάς τους να μην είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Προτείνω την αναπροσαρμογή των τιμών προς τα επάνω για να ληφθούν υπ’ όψιν τα κοστολόγια (χρήση, απόσβεση, συντήρηση, πιστοποίηση) των απαιτούμενων οργάνων.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ και κύριοι Τεχνικοί Σύμβουλοι – Νομοθέτες, Στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού ζητάτε από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή να λάβει υπ’ όψιν του δεδομένα προερχόμενα κυρίως από το συντηρητή της εγκατάστασης, καθώς και τη διενέργεια μετρήσεων πολύπλοκων μετρήσεων από τον ίδιο. Με ποιο σύστημα θα πιστοποιούνται αυτές οι μετρήσεις για την ορθότητα – εγκυρότητά τους και πως θα διακριβώνονται τα εν λόγω όργανα μετρήσεων;Επίσης με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η ικανότητα του εκάστοτε συντηρητή να διενεργεί τέτοιου είδους μετρήσεις και να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα; Προτείνω: - Η ανωτέρω διαδικασία μετρήσεων, όσο αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, να περάσει στους Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. και Π.Ε., για όλα τα επίπεδα ισχύος, με ταυτόχρονη δημιουργία βάσης δεδομένων οργάνων μετρήσεων σε κρατικό φορέα με απόδοση μοναδικού αριθμού με ψηφίο ελέγχου σε κάθε διακριβωμένο – πιστοποιημένο όργανο. - Η διακρίβωση-πιστοποίηση των οργάνων να είναι υποχρεωτική και στο πρόγραμμα έκδοσης ΠΕΑ να υπάρχουν αντίστοιχα πεδία για την καταχώριση των αριθμών των εν λόγω οργάνων που χρησιμοποιούνται για την εκάστοτε επιθεώρηση.Χωρίς τη συμπλήρωσή τους και τον on line έλεγχο εγκυρότητάς τους να μην είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού. - Την αναθεώρηση των τιμών των ελαχίστων αμοιβών, προκειμένου να ανταποκρίνονται εμπορικά στο ετήσιο κόστος χρήσης, απόσβεσης και συντήρησης των απαιτούμενων οργάνων που αφορούν τις μετρήσεις από τον ενεργειακό επιθεωρητή, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, πέραν της αμοιβής μελέτης.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κατ’ αρχάς θα συμφωνήσω με τον κο. Σταμάτη Περδίο σε όλα όσα γράφει.Προσωπικά θα ήθελα να τον συγχαρώ που εξέφρασε ανοικτά τις απόψεις του αλλά και τις δικές μου, αφού τυγχάνει να συμπίπτουν απόλυτα.θα ήθελα να προσθέσω πολύ περισότερα αλλά θα ισχύσει το φείδου χρόνου. - Οι εξετάσεις μας προσβάλουν ως μηχανικούς και ο τρόπος διεξαγωγής τους τείνει να γίνει αντιεπιστημονικός. - Αντί των εξετάσεων προτείνω να διαχωρισθούν τα αντικείμενα ανά ειδικότητα που είναι ικανή γι’ αυτά, βάσει πτυχίου/διπλώματος και να τελειώσει εκεί το θέμα. Επιπροσθέτως προτείνω: Για όλα τα πιστοποιητικά γενικά: - Θα πρέπει να υπάρξει ελλάχιστη αμοιβή εφάπαξ και όχι υπολογιστικά, δηλαδή όχι ελάχιστη αμοιβή ανά m² επί το εμβαδόν, προκειμένου να μην καταντήσει η διαδικασία αντιεπιστημονική για τους γνωστούς λόγους. Για τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού: - Τα πιστοποιητικά να εκδίδονται μόνο από Μηχανολόγους Μηχανικούς αφού απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές μετρήσεων και εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων. - Οι αμοιβές των ανωτέρω πιστοποιητικών να προσαρμοστούν ανάλογα προς τα επάνω αφού ληφθεί υπ’ όψιν το μέσο κόστος των οργάνων σε βάθος χρόνου διετίας.