Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γεωργία»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γεωργία
1. Ο διαχωρισμός των ενεργειακών επιθεωρητών σε Α’ και Β’ τάξης σχετίζεται με το αντικείμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ. Στην πρώτη περίπτωση οι σπουδές είναι μεγαλύτερης διάρκειας και το αντικείμενο πιο ευρύ και θεωρητικό.Εαν υπάρχει απαίτηση για εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων (και στις επιθεωρήσεις) τότε ας ακολουθηθούν στα ΤΕΙ τα προγράμματα σπουδών των πολυτεχνείων! Είναι παράλογο από σπουδές διαφορετικού αντικειμένου να προκύπτουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα!Το επιχείρημα «τώρα που δεν υπάρχει δουλειά μη μαλώνουμε μεταξύ μας» δε στέκει. Το χάος που επικρατεί στα επαγγελματικά δικαιώματα (μεταξύ ειδικοτήτων και μεταξύ ΠΕ και ΤΕ) είναι η βασικότερη αιτία της απαξίωσης του επαγγέλματος του μηχανικού.2. Να γίνονται ξεχωριστές εξετάσεις για άδεια Α και Β τάξης με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ή κοινές εξετάσεις με επιπλέον θέματα.3. Η ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή θα πρέπει να αποτελεί εξειδίκευση συγκεκριμένων κλάδων που έχουν και το αντίστοιχο υπόβαθρο. Επιθεωρητές κτηρίων να γίνονται μόνο ΑΜ, ΠΜ και Δομικοί, ενώ επιθεωρητές λεβήτων και κλιματισμού ΜΜ, ΗΜ και οι αντίστοιχες ειδικότητες ΤΕΙ.4. Είμαι κατά της θέσπισης κατώτατων, ανώτατων ή «νομίμων» αμοιβών. Οι «νόμιμες» αμοιβές εξυπηρετούν μόνο τον υπολογισμό των εισφορών (υπέρ τρίτων) στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ που θα έπρεπε να καταργηθούν έτσι κι αλλιώς. Ας ανακοινώνονται μόνο ενδεικτικές αμοιβές από το ΤΕΕ ως σημείο αναφοράς.Η θέσπιση ανωτάτων αμοιβών είναι κατά τη γνώμη μου αποτέλεσμα ευθείας παρέμβασης ενώσεων ιδιοκτητών. Καταργεί το άνοιγμα των «κλειστών» επαγγελμάτων, την ελεύθερη διαπραγμάτευση και την ελεύθερη οικονομία γενικότερα. Θα είναι ντροπή αν θεσπιστούν ανώτατες αμοιβές!
 
 
Γεωργία
Σχετικά με τη σύναψη «συμβολαίου απόδοσης» μεταξύ του υπαλλήλου και του προϊσταμένου θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:1. Τι θα γίνει στις περιπτώσεις όπου σε μία υπηρεσία δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα τμήματα; Πως θα γίνει ο καθορισμός και επιμερισμός στόχων σε επίπεδο τμήματος;2. Ένα δημοκρατικό σύστημα δημόσιας διοίκησης οπωσδήποτε πρέπει να επιτρέπει την ΕΝΕΡΓΟ συμμετοχή των υπαλλήλων στον καθορισμό στόχων επί του αντικειμένου τους και παράλληλα την τεκμηριωμένη υποβολή προτάσεων για τους τρόπους υλοποίησης στον προϊστάμενό τους. Λόγω της αυστηρά ιεραρχικής δομής του ελληνικού δημοσίου, συχνά οι προϊστάμενοι δεν γνωρίζουν ή ηθελημένα παραβλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και τις αντικειμενικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην υπηρεσία οι υφιστάμενοί τους.3. Αν δεν δοθούν περιθώρια αυτενέργειας, πρωτοβουλίας και «φωνή» στους νεώτερους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με νέες μεθόδους και τεχνολογίες, δεν θα αλλάξουν ποτέ οι απαρχαιωμένοι μηχανισμοί του ελληνικού δημοσίου και δεν θα αποδώσει κανένα σύστημα στοχοθεσίας που επιβάλλεται άνωθεν!