Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΚΩΣΤΑΣ 50»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΚΩΣΤΑΣ 50
Όλα μπορούν να γίνουν με Α Ξ Ι Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α και Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η.Όλα αν θέλουν οι πολιτικοί μας μπορούν να τα κάνουν. Παράδειγμα με τους μισθούς.Μπορούν να καθορίσουν τον μισθό του πρώτου πολίτη της χώρα και από εκεί και κάτω ο κάθε πολίτης να παίρνει μισθό υποδιαίρεση του μισθού του πρώτου πολίτη.Ή να καθαρισθεί ο Μισθός του τελευταίου πολίτη και από εκεί και πάνω, όλοι οι πολίτες να παίρνουν το πολλαπλάσιο του κατώτερου μισθού μέχρι και τον πρώτο πολίτη της χώρας. Τα κριτήρια και τα προσόντα μπορούν να κωδικοποιηθούν και σύμφωνα με αυτό ο κάθε υπάλληλος μπορεί να έχει τα προσόντα που θα προσληφθεί αλλά θα πληρώνεται σύμφωνα με την θέση που καλείται να επανδρώσει. Πιστεύω ότι είναι η ώρα να κωδικοποιηθούν όλες οι θέσεις των υπαλλήλων από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Οι τοποθετήσεις μεταθέσεις αποσπάσεις να γίνονται απευθείας από την αρχή που έχει την ευθύνη επάνδρωσης των υπηρεσιών, των Μονάδων κλπ. Έτσι παράδειγμα στην ΑΛΦΑ υπηρεσία ο πρώτος υπάλληλος θα έχει τον κωδικό Α0001 τα προσόντα του θα είναι τα προβλεπόμενα για να φέρει σε πέρας την αποστολή που του ανατίθεται και θα φτάνουμε στον τελευταίο της υπηρεσίας πχ Α1987 και για αυτόν θα καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την θέση του. Δεν θα πρέπει να υπάρχει υπάλληλος ή εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα που να μην ανήκει σε κάποιο κωδικό. Έτσι πολλοί υπάλληλοι λόγω των προσόντων θα ανήκουν σε πάρα πολλούς κωδικούς διότι θα μπορούν να ανταποκριθούν και να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες θέσεις. Με τον παρακάτω τρόπο θα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους υπαλλήλους που χρειαζόμαστε για επάνδρωση των θέσεων, τα προσόντα που έχουν όλοι οι υπάλληλοι, ποιοί μπορούν να επανδρώσουν και άλλες θέσεις. Τέλος ένας φορέας θα έχει την όλη ευθύνη επάνδρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των που έχουν καθορισθεί. Τους μετακλητούς υπαλλήλους, τους ειδικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν τα κόμματα για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας την αποστολή για την οποία εξελέγησαν από τον Ελληνικό Λαό, θα πρέπει να γίνει ανάλογη κωδικοποίηση με τα απαιτούμενα προσόντα. Να επιλέγονται από το προσωπικό του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η διαφορά είναι ότι με τη λήξη της θητείας του κόμματος όλοι επανέρχονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Οι του δημοσίου τομέα επιστρέφοντες θα καταλάβουν θέσεις στο δημόσιο τομέα ανάλογα με τα προσόντα τους και τους κωδικούς που μπορούν να επανδρώσουν. Τέλος καθορίζοντας τον κατώτερο μισθό μένει να καθορισθούν ΜΟΝΟ οι επιπλέον απολαβές των ειδικών κατηγοριών. Στον κωδικό του προσωπικού που ανήκει σε ειδική κατηγορία θα προβλέπονται αποδοχές μεγαλυτέρου ποσοστού από κάποιο άλλο που έχει τα ίδια προσόντα και δεν ανήκει σε ειδική κατηγορία. Πρέπει να σταματήσει αυτό που συμβαίνει μέχρι και σήμερα άλλοι να παίρνουν μικροαυξήσεις και άλλοι να έχουν ελάττωση του μισθού τους.Για άλλους το σύνταγμα και οι νόμοι να εφαρμόζονται και για τους περισσοτέρους να εφαρμόζεται ο νόμος των περικοπών. Οι Επιτροπές που θα δημιουργούνται θα επανδρώνονται και θα λειτουργούν όπως αναφέρεται παραπάνω για όλες τις υπηρεσίες.Τι να τις κάνω τις επιτροπές έλεγχου και άλλες όταν δεν γνωρίζω ποιούς να επιλέξω ώστε να έχω τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση και ιδίως να εφαρμόσει Α Ξ Ι Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α και Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΚΩΣΤΑΣ 50
Ένα έμαθα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα ότι αν κάτι δεν πάει καλά κάνω ένα νέο ελεγκτικό μηχανισμό, κάνω μια νέα επιτροπή διατάσω μία ένορκη εξέταση για να κάνω τι;;Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνω ήταν να ελέγξω γιατί οι προηγούμενοι μηχανισμοί απέτυχαν!!!!! ποιός έφταιξε;; θα πληρώσει κανείς την αποτυχία;;;; Όλοι γνωρίζουμε ότι για όλα υπάρχει κάποιος υπεύθυνος!!!!!Αν έφταιξαν οι υπηρεσίες που είχαμε δημιουργήσει, επιτέλους ας πάει και κάποιος στο σπίτι του. Δεν μπορεί άλλο ο Ελληνικός Λαός να ανέχεται λάθη επί των λαθών και πάλι από την αρχή.Δεν μπορεί να ξαναπληρώσει νέα οργάνωση γραφείων, νέα ενοίκια κτιρίων, νέες προσλήψεις χωρίς οι προηγούμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που απέτυχαν να διαλυθούν και οι υπεύθυνοι να κάνουν την δουλεία που μπορούν να φέρουν σε πέρας, υπάρχουν δουλειές για κατώτερες θέσεις, στις ανώτερες θέσεις έχουμε συνωστισμό!!!!!!!!!!!