Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
1. Είναι μια κίνηση που έπρεπε να γίνει πολύ πριν.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: