Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Περικλής Αργύρης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Περικλής Αργύρης
Πρέπει να γίνεται μία λεπτομερής κοστολόγησης και αξιολόγησης των Δημοσίων δαπανών με αναφορά στον Πρωθυπουργό και Υπουργό οικονομικών. Ο κάθε Υπουργός να απαιτήσει αυτή την κοστολόγηση και αξιολόγηση από κάθε Δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου του. Το σύστημα δημοσιονομικών ελέγχων δεν αρκεί.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Περικλής Αργύρης
Η μείωση των μισθωμάτων είναι αποτέλεσμα της λεπτομερής κοστολόγησης και αξιολόγησης των Δημοσίων δαπανών και των υπηρεσιών τους. Όχι απλώς απόφαση για μείωση τόσο της εκατό βάση του ποσού των μισθωμάτων. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να υπολογίζεται και η μείωση των φόρων επί εισοδήματος μισθωμάτων.